Apie mus

Lietuvoje nėra specializuoto koloproktologinio skyriaus. Nėra jo ir Vilniuje. Koloproktologijos mokslas Lietuvoje vystomas grupelės entuziastų išsklaidytų skirtingose šalies ligoninėse.
Koloproktologija: problemų sprendimai su perspektyva. Gydymo menas. 2003 m. Nr.:11

Todėl 2005 m. kilo idėja įkurti "Proktologijos kliniką" ir suvienyti geriausius Vilniaus specialistus besidominčius koloproktologija.

Diagnostika

Pacientas atvykęs į Proktologijos kliniką pilnai ištiriamas proktologo:

  • Išsiaiškinami ligos ypatumai ir trukmė.
  • Tiesioji žarna ir išeinamosios angos kanalas ištiriamas pirštu, anoskopu bei rektoskopu.
  • Jei būtinas papildomas ištyrimas sudaromas tolimesnių tyrimų planas (kur ir kada pacientas bus tiriamas). Nurodoma, kaip pacientas turėtų pasiruošti sudėtingesniems tyrimams.

Pacientas gali būti tiriamas toliau klinikoje. Galime padaryti:

  1. Sigmoidoskopiją (tiesiosios, riestinės ir nusileidžiančiosios storosios žarnos tyrimas lankščiu endoskopu),
  2. Kolonoskopiją (visos storosios žarnos tyrimas lankščiu endoskopu),
  3. Tiesiosios žarnos jautrumo testą (testas atliekamas esant sutrikusiam tuštinimuisi).

Tyrimai - pacientui ir gydytojui proktologui susitarus – gali būti padaromi ir kitose gydymo įstaigose. Jei pacientas turi socialinį draudimą, rekomenduojama valstybinė gydymo įstaiga (stengiamasi sutaupyti paciento lėšas). Duodamas siuntimas.

Pilnai pacientą ištyręs, gydantis proktologas sudaro gydymo planą. Išsamėsnė informacija pateikta skiltyje gydymas.

Apie mus

Proktologas ar koloproktologas?

Proktologija (graikiškai proctos - išeinamoji anga + logos - mokslas) - tai mokslas apie tiesiąją žarną, išeinamosios angos kanalą ir jų ligas. Koloproktologija (lotyniškai colon - storoji žarna, graikiškai proctos - išeinamoji anga) mokslas apie storąją žarną, išeinamosios angos kanalą ir jų ligas.

Koloproktologija būtų labiau tinkamas terminas, nes apima visas storosios žarnos ligas (ir proktologijos nagrinėjamas sritis).

Taip pat vadovaujantis Paryžiaus anatomijos nomenklatūra (PNA), tiesiajai žarnai ir išeinamosios angos kanalui naudotini šie terminai: rectum ir anus.

Taigi proktologijos terminas nėra visai tikslus ir lingvistine prasme. Tačiau proktologijos terminas kaip šios mokslo šakos pavadinimas yra istoriškai senesnis, labiau prigijęs, plačiajai visuomenei geriau žinomas bei suprantamas.